Menu:

Forord
Om undertrykkelse
Eksempler på undertrykkelse
Den gang og nu
Konklusion
Kilder
Problemformulering

Saddam Hussein

Saddam Hussein blev valgt til præsident i 1979 og begyndte straks hans rædselsregime. Han fjernede enhver der stod i vejen og startede en kampagne kaldt Anfal.
Kampagnens hensigt var at fjerne kurdere fra Nordirak vha. henrettelser og kemiske våben.
Hver gang en landsby blev udryddet kørte han bulldozere ind og jævnede byen med jorden.
Op mod 1 million kurder blev deporteret fra Nordirak og op mod 70% af alle deres landsbyer blev totalsmadret. Man mener at næsten 180.000 kurder døde, mens Anfal stod på.
Omkring 200 byer blev jævnet med jorden vha. napalm, senneps- og nervegas. Sådan fortsatte Saddam Husseins rædsels regime op igennem 1990’erne.
I marts 2003 invaderede Amerika Irak, fordi de mente at Irak var i besiddelse af masseødelæggelses våben. Saddam nåde lige at flygte og dette var starten på en af de mest intensive menneskejagter nogensinde. Efter 8 måneder fandt de ham tilfældigvis i et hul under jorden gemt af sten og mudder.
Den 14. december 2003 sagde USA’s administrator til et pressemøde: ”Ladies and gentlemen. We’ve got him”.